Kodumaja

Sudėtingos darbo užmokesčio schemos, skirtingos valiutos, skirtingos šalys ribojo žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimų pasirinkimą.

Jeigu atrodo, kad sudėtingiau būti negali – vis tik gali. Įmonė naudoja daug darbo užmokesčio apskaitų formulių, skirtingų valiutų ir veikia skirtingose šalyse, todėl reikėjo visą naštą perimančio automatizuoto sprendimo.

„Kodumaja group“ yra viena didžiausių modulinių namų gamintojų. „Kodumaja“ gamina ir stato daugiabučius ir nedidelius gyvenamuosius namus, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų globos namus, studentų butus ir viešbučius.

Iššūkiai

 • Sudėtingos darbo užmokesčio schemos.
 • Darbo užmokesčio apskaita vykdoma dviem valiutomis – EUR ir NOK.
 • Darbas užsienyje, Suomijos, Švedijos ir Norvegijos pajamų mokesčių apskaita.
 • Lygiagreti kelių šalių atostogų rezervo (dienų ir finansinių atsargų) apskaita.
 • Būtinumas deklaruoti darbo sąnaudas Norvegijoje.

Sprendimas

Programinė verslo įranga „Dynamics 365 Business Central“

 • „HRM4Baltic Extended“ paketas.
 • Sąsaja su įmonės „Kodumaja“ sprendimu „e-kodumaja“ ir Norvegijos mokesčių administratoriumi „Altinn“.
 • „X-road“ paslaugos: Sveikatos draudimo fondas ir Darbuotojų registras.

Rezultatas

 • Automatizuota darbo užmokesčio apskaita.
 • Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Estijos atostogų rezervo apskaita.
 • Norvegijos užmokesčių apskaita dviem valiutomis – EUR ir NOK.
 • Komandiruočių dienpinigių (ir mokesčių) apskaita Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Estijoje.
 • Kas mėnesį atliekama atostogų atsargų inventorizacija.
 • Automatinė apskaita bendrajame buhalteriniame žurnale.
 • Įrašų perkėlimas iš vienos įmonės darbo užmokesčio sprendimo į kitos įmonės didžiąją buhalterijos knygą.
 • Išlaidų apskaita pagal kiekvieną dimensiją skirtingose didžiosios buhalterijos knygos įrašuose.
 • Visa darbo užmokesčio bei personalo ir finansinė informacija viename sprendime.
 • Automatinė sąsaja su valstybinėmis įstaigomis – keitimasis informacija apie įdarbinimą ir nedarbingumo pažymėjimais su valstybinėmis įstaigomis tiesiogiai iš „HRM4Baltics“ sprendimo.
 • Automatinė sąsaja su Norvegijos mokesčių administracija „Altinn“ – darbo sąnaudų deklaravimas tiesiogiai iš „HRM4Baltics“ sprendimo.
 • Norvegijos mokesčių lentelės su mokesčių lentelių importo galimybe.
 • Centrinis darbuotojų sąrašas – įmonių grupės darbuotojų duomenų sinchronizavimas į centrinį sąrašą. Duomenų perkėlimas iš centrinio sąrašo, darbuotojui perėjus iš vienos įmonės į kitą.

Categories

Gamyba 101 - 200 darbuotojų Įdiegta

Svarbiausia – būti patikimu partneriu. Tačiau viskas prasideda nuo savo veiklos supratimo, atviro žvilgsnio ir valdymo sistemos modernizavimo. Taikant skaitmeninimo sprendimus galvojama apie efektyvumą plačiąja prasme.“

Andrus Leppik | Kodumaja CEO

Kita kliento istorija

Rahva Raamat