Kodumaja

Sarežģītas algu formulas, dažādas valūtas, dažādas valstis ierobežoja personāla vadības risinājuma iespējas.

Ja šķiet, ka sarežģītāk vairs nevar būt, tad var gan. Lielam skaitam algu formulu, dažādām valūtām un dažādām valstīm bija vajadzīgs risinājums, kas uzņemtu visu šo slogu un automatizētu darbības.

Kodumaja grupp ir viens no lielākajiem moduļu māju ražotājiem. Kodumaja galvenokārt ražo un būvē dzīvokļus daudzstāvu un mazās ēkās, veco ļaužu un cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpes namus, studentu dzīvokļus un viesnīcu istabas.

Izaicinājumi

 • Sarežģītas algu shēmas
 • Darba samaksas aprēķins divās valūtās – EUR un NOK
 • Darbs ārzemēs, ieskaitot Somijas, Zviedrijas un Norvēģijas ienākuma nodokļa aprēķini
 • Atvaļinājumu rezervju (gan dienu, gan finanšu rezerves) aprēķins vairākās valstīs paralēli
 • Darbaspēka izmaksu deklarēšanas pienākums Norvēģijā

Risinājums

Programmatūra Dynamics 365 Business Central

 • HRM4Baltics Extended pakotne
 • Saskarne ar paša Kodumaja risinājumu e-kodumaja un Norvēģijas ieņēmumu dienestu Altinn
 • X-tee pakalpojumi: Slimokase un darba ņēmēju un darba devēju reģistrs

Rezultāts

 • Automatizēta algu aprēķināšana
 • Atvaļinājumu rezervju aprēķins Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Igaunijā
 • Norvēģijas darba samaksu aprēķins divās valūtās – EUR, NOK
 • Dienas naudas aprēķins (+ nodokļi) komandējumam Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Igaunijā
 • Ikmēneša atvaļinājuma rezerves inventarizācijas aprēķins
 • Automātiska grāmatošana virsgrāmatā
 • Viena uzņēmuma algu risinājuma ierakstu grāmatošana cita uzņēmuma virsgrāmatā
 • Izmaksu grāmatošana dažādos virsgrāmatas kontos, pamatojoties uz dimensijām
 • Visa algu/personāla un finanšu informācija vienā risinājumā
 • Automātiska saskarne ar valsti – informācijas apmaiņa par darba attiecībām un darbnespējas lapām ar valsti tieši no HRM4Baltics risinājuma
 • Automātiska saskarne ar Norvēģijas ieņēmumu dienestu Altinn – darbaspēka izmaksu deklarēšana tieši no HRM4Baltics risinājuma
 • Norvēģijas nodokļu tabulas risinājumā ar iespēju importēt nodokļu tabulu
 • Centralizēta darbinieku uzskaite – visu koncerna uzņēmumu darbinieku sinhronizācija ar centrālo sarakstu. Datu pārsūtīšana no centrālā saraksta, darbiniekam pārejot no viena uzņēmuma uz citu

Categories

Ražošana 101 - 200 cilvēki Pabeigts

"Svarīgākais ir būt uzticamam partnerim. Un tas sākas ar izpratni par to, ko jūs darāt; ka uz pasauli lūkojaties atvērtām acīm un visu vērtīgo iekļaujat savā vadības sistēmā. Veicot digitalizāciju, par efektivitāti domājat visplašākajā nozīmē."

Andruss Lepiks (Andrus Leppik) | Kodumaja CEO

Nākamais klientu stāsts

Rahva Raamat