Atbalsta process

Atbalsta process

Uzticams atbalsts arī pēc risinājuma ieviešanas

Biznesa risinājumiem ir galvenā loma uzņēmumu ikdienas darbības nepārtrauktībā. Šim nolūkam saviem klientiem piedāvājam stabilu atbalsta komandu – projektu vadītāju un konsultantu, kuri izprot jūsu biznesa vajadzības un ir gatavi ātri reaģēt.

Pateicoties mūsu partneru tīklam visā Baltijā, piedāvājam atbalstu vietējā valodā ar kompetenci valsts likumdošanā.

Atbalsta nosacījumi

Katram klientam ir norīkota īpaša komanda, kas pārzina un atbalsta uzņēmuma risinājuma specifiku un ar kuru nepieciešamības gadījumā var sazināties par jautājumiem un jaunām vajadzībām. Klientu darbu un jautājumu pārvaldīšanai izmantojam starptautisku, Baltijas valstis aptverošu pakalpojumu portālu Jira.
 • Piedāvājam klientam atbalsta līgumu, kura ietvaros tiek fiksēti sadarbības nosacījumi, tai skaitā:

  • reaģēšanas laiks problēmu gadījumā,
  • reaģēšanas laiks jaunu vajadzību gadījumā,
  • atbalsta novērtējums,
  • atbalsta komanda.
 • Klients var pasūtīt padziļinātas apmācības jaunpienācējiem. Bieži tiek pieprasītas arī papildu apmācības, lai apgūtu visas esošās vai pievienotās risinājuma funkcijas.

 • Uzņēmumi nepārtraukti attīstās un mainās. Šim nolūkam var būt nepieciešams papildināt un ieviest jaunus risinājumus. Konsultanti ir gatavi sadarboties, lai rastu labāko risinājumu.

 • Microsoft katru gadu izlaiž divas lielas jaunas Business Central versijas – pavasarī un rudenī. Kopā ar jauno Business Central versiju tiek atjaunināts arī HRM4Baltics risinājums.

  • Microsoft Cloud mākoņa vidē versija tiek atjaunināta automātiski.
  • Privātā risinājuma gadījumā jaunās versijas ieviešanas datums tiek saskaņots ar klientu.

  HRM4Baltics risinājums tiek atjaunināts katru mēnesi.

 • Izmaiņas un papildinājumi likumos tiek veikti katru gadu. Visās valstīs mēs nodrošinām, ka no likuma izrietošie risinājuma papildinājumi tiek ieviesti pirms to stāšanās spēkā.

Praktiskais servisa portāls

Jira ir populāra starptautiska pakalpojumu vide, kas paredzēta programmatūras izstrādei un projektu vadībai. Risinājums palīdz sistematizēt ar risinājuma ieviešanas un atbalsta procesu saistītos uzdevumus.

Kāpēc Jira

 • Informācija sasniedz pareizās personas un nepazūd
 • Klients var redzēt darbplūsmu, uzdevumu statusu un progresu
 • Visa informācija vienuviet
 • Tiek saglabāta pasūtītāja vēsture un veiktie darbi

Risinājuma ieviešanas un klientu atbalsta partneri