Funkcionalitāte

Risinājums, kas sasaista visu uzņēmuma HRM vadības jomu

Algu un personāla uzskaites risinājums ar plašām iespējām drošā Microsoft vidē.

Funkcionalitāte

Gudra un organizēta personāla vadība, darba laika plānošana un uzskaite, kā arī sarežģītāko maksājumu modeļu pārvaldība. HRM4Baltics ir risinājumu nomas un mākoņrisinājums, kas apvienots Microsoft platformā.
  • Fiksēto maksu/ieturējumu un izmaksas pozīciju noteikšana
  • Plašs konfigurējamu automātisko paziņojumu klāsts ar iespēju tos nosūtīt pa e-pastu
  • Līgumu drukāšana uz iepriekš iestatītām veidnēm
  • Personāla sastāva (amatu) plānošana
  • Darbinieku atzinības, brīdinājumi
  • Algu grupu iedalīšana pa amatiem
  • Līdzekļu pārvaldīšana (sasaiste ar pamatlīdzekļu sarakstu)
  • Failu pārvaldība pēc veida
  • Amata un darbinieku esošo prasību noteikšana un to izpildes uzraudzība (apmācības, izglītība, dokumenti, norādījumi, līdzekļi, prasmes)
  • Lietotāja konfigurējami papildu lauki, lai pārvaldītu uzņēmuma specifiskos datus
  • VDAR – Darbinieku datu apskates, modificēšanas, dzēšanas žurnāli
  • Apmācību plānu sagatavošana un budžeta sastādīšana
  • Apmācību, apmācību dalībnieku un apmācību izmaksu pārvaldīšana
  • Apmācību atsauksmju veidlapu iestatīšana, atsauksmju apkopošana
  • Obligāto apmācību noteikšana (pamatojoties uz darbinieku un amatu) un to pabeigšanas uzraudzība
  • Prasmju pārvaldība (ieskaitot salīdzināšanu ar nepieciešamajām prasmēm, prasmju stāža aprēķināšana)
  • Arodslimību un nelaimes gadījumu darbā administrēšana
  • Darba negadījumu sasaiste ar darbnespējas lapu
  • Darba vides pārstāvju plānošana, pārvaldīšana un uzraudzība
  • Instruktāžas un apmācība
  • Konkursu pārvaldība
  • Kandidātu pārvaldība, novērtējums un piezīmes
  • Reitingu rašanās
  • Atsauksmju par konkursu sniegšana
  • Automātiska darbinieka kartes izveide no atlasītajiem kandidātiem, citu datu arhivēšana/dzēšana
  • On-offboarding plānu sagatavošana
  • Uzdevumu novirzīšana lietotājam
  • On-offboarding plāna izpildes uzraudzība
  • On-boarding plāna nosūtīšana darbiniekam
  • Aptaujas
  • Igaunijas, Latvijas un Lietuvas algu uzskaite vienā programmatūrā
  • Atvaļinājumu un darbnespējas pabalstu aprēķini
  • Elastīga iespēja izveidot uzņēmumam specifiskus kavējumu veidus un atlīdzības aprēķinus
  • Automātisks ikmēneša atvaļinājuma rezerves aprēķins
  • Automātiska parādprasību ieturēšana
  • Prēmiju/piemaksu periodizācija
  • Aprēķināto maksu sadalījums atbilstoši proporcijām pa dažādām izmaksu pozīcijām
  • SEPA maksājumi
  • Lietotāja konfigurējami algu aprēķini
  • Elastīga algu ierakstu pārnešana uz virsgrāmatu
  • Darbnespējas lapas visā xTee
  • Atvaļinājumu atlikums
  • Elastīga, uzņēmumam raksturīgu atvaļinājumu veidu konfigurācija
  • Atvaļinājumu grafika sagatavošana un apstiprināšana
  • Noilgušo atvaļinājumu norakstīšana
  • Automātiska jauna darbinieka pievienošana laika grafikā no darbinieka kartes
  • Dažādu maiņu un darba laika šablonu (grafiku) apraksts un uz tiem balstīta automātiska darba laika tabulas aizpildīšana
  • Darba laika plānošana un faktiskā nostrādātā laika ievadīšana
  • Darba stundu sadale dažādām izmaksu pozīcijām vai projektiem
  • Standartstundu aprēķins (t.sk. standartstundu samazināšana pēc plānotā grafika darbinieka slimības gadījumā)
  • Automātisks regulāro, nakts, svētku stundu aprēķins
  • Virsstundu aprēķins (pamatojoties uz dienu, mēnesi un summēto periodu)
  • Summētais darba laika aprēķins
  • Dažādas darba laika tabulu izdrukas un iespēja nosūtīt uz e-pastu
  • Iespēja reģistrēt kavējumus tieši no darba laika tabulas
  • Paredzamās algas attēlošana darba laika tabulā
  • Reģistrēto kavējumu un darba attiecību derīguma attēlojums
  • Papildu ierakstu ievadīšana no darba laika uzskaites tabulas (t.sk. piemaksas, gabaldarbi, kilometri utt.)
  • Lietotāja izveidojamā un iestatījamā vizualizācija
  • Iestatījami apstiprinājumi
  • Plānotā darba laika un reģistrēto darba stundu salīdzinājums
  • Darbinieka paša datu attēlošana un datu maiņas pieprasījumu iesniegšana
  • Uzņēmuma darbinieku datu attēlošana (iestatījama funkcija)
  • Atvaļinājumu atlikumi
  • Atvaļinājumu iesniegumi kopā ar aizvietotāja pievienošanu un apstiprinājumiem
  • Iesniegums par atbrīvojumu no ienākuma nodokļa
  • Pieteikumi apmācībām/komandējumam
  • Pieteikumi prēmijām/pabalstiem
  • Izdevumu pārskati
  • Algas aprēķinu attēlošana
  • Darba laika grafiku attēlošana
  • Vadītājam – iesniegums jauna darbinieka pievienošanai
  • Vadītājam – detalizēta komandas darbinieku informācijas attēlošana, komandas atvaļinājumu iesniegumu un datu pārvaldība
  • Uzņēmuma paziņojumu un informācijas parādīšana darbiniekiem
  • To var lietot igauņu, latviešu, lietuviešu un angļu valodā
  • Komandējuma plānošana
  • Iestatījami analīzes skati
  • Automātiska statistikas pārvaldes ziņojumu nosūtīšana, izmantojot x-tee saskarni*
  • Automātiska ienākumu nodokļa un sociālā nodokļa deklarācijas pārsūtīšana caur x-tee saskarni
  • Plašs algu un personāla ziņojumu/pārskatu klāsts
  • Pārskatu un sarakstu eksportēšana uz Excel
  • Uzņēmuma pārskats
  • Darbinieku dažādība
  • Struktūra
  • Kavējumi
  • Darbnespēja
  • Aprēķinātie atalgojumi un darbaspēka izmaksas
  • Darba samaksas struktūrvienību griezumā
  • Stāšanās darbā
  • Aiziešana no darba (tostarp aiziešanas iemesli)
  • Darbaspēka mobilitāte (tostarp aiziešana no darba pārbaudes termiņa laikā)
  • Darba laika uzskaite
  • Saskarne ar tiešsaistes pašapkalpošanās portālu
  • Saskarne ar x-tee risinājumiem darba ņēmēju un darba devēju reģistrā, darbnespējas lapas Slimokasē, ienākumu nodokļa un sociālā nodokļa deklarācija
  • Saskarne ar Directo biznesa programmatūru
  • Saskarne ar HiBob personāla programmatūru
  • Saskarne ar Coursy apmācību pārvaldības programmatūru
  • Saskarne ar Wemply programmatūru
  • Saskarne ar Stafflogic darba laika plānošanas un uzskaites lietotni
  • Saskarne ar Vits arodveselības un darba drošības programmatūru
  • Saskarne ar Norvēģijas ieņēmumu dienestu (Altinn)
  • Dynamics AX
  • SAP
  • Directo
  • Movex
  • Infor M3
  • iScala
  • Monitor
  • Standardbooks
  • Liels skaits standarta tīmekļa pakalpojumu lapu (Odata4/API) datu pieprasīšanai un rakstīšanai

Ieguvumi

HRM4Baltics automatizē lielāko daļu uzņēmuma personāla vadību un algu procesu, tas īpaši paredzēts prasīgām vidējām un lielajām organizācijām.

Visi HRM procesi tiek pārvaldīti vienā risinājumā

Sarežģītas algu aprēķināšanas sistēmas ir ātras un automatizētas

Automātiska atalgojuma un pabalstu veidu aprēķināšana

To iespējams izmantot visās Baltijas valstu likumdošanās

On un Offboarding procesu automatizācija

Personīgais konsultants un zinošs lietotāju atbalsts

Ievērojami samazina cilvēku radītās kļūdas un manuālo darbu

Saderība ar Microsoft365 ekosistēmu

Dati tiek droši glabāti un atrodas vienuviet

Tehnoloģija