Funktsionaalsused

Lahendus, mis ühendab kogu ettevõtte HRM valdkonna

Laialdaste võimalustega palga- ja personaliarvestuse lahendus turvalises Microsofti keskkonnas.

Funktsionaalsused

Tark ning organiseeritud personalijuhtimine, tööaja planeerimine ja arvestus ning ka kõige keerukamate tasumudelite haldamine. HRM4Baltics on Microsofti platvormil komplektis olev lahenduste rendi- ja pilvelahendus.
  • Püsitasude/kinnipidamiste ja kulukohtade määramine
  • Palju erinevaid seadistatavaid automaatteavitusi koos e-mailile saatmise võimalusega
  • Lepingute trükkimine eelseadistatud mallidele
  • Kasutaja poolt seadistatavad lisaväljad ettevõtte spetsiifiliste andmete haldamiseks
  • Oskuste haldus (sh võrdlus nõutud oskustega, oskuse staaži arvestus)
  • Tööõnnetuse sidumine töövõimetuslehega
  • Paremusjärjestuste tekkimine
  • Konkursi tagasiside andmine
  • Valitud kandidaadist töötaja kaardi automaatne loomine, teiste andmete arhiveerimine/kustutamine
  • On-offboarding plaanide koostamine
  • Ülesannete suunamine kasutajale
  • On-offboarding plaani täitmise jälgimine
  • On-boarding plaani edastamine töötajale
  • Küsimustikud
  • Eesti, Läti ja Leedu palgaarvestus ühes tarkvaras
  • Igakuine automaatne puhkusereservi arvestus
  • Arvestatud tasude jagamine osakaalude lõikes erinevatele kulukohtadele
  • Paindlik ettevõttepõhiste puhkuseliikide seadistamine
  • Automaatne töötaja kaardilt uue töötaja tööajatabelisse lisamine
  • Normtundide arvestus (s.h normtundide vähenemine vastavalt planeeritud graafikule töötaja haigestumise korral)
  • Automaatne tava-, öö-, riigipühatundide arvestus
  • Ületundide arvestus (päeva, kuu ja summeeritud perioodi põhine)
  • Summeeritud tööajaarvestus
  • Erinevad tööajatabelite väljatrükid ja nende e-mailile saatmise võimalus
  • Puudumiste registreerimise võimalus otse tööajatabelist
  • Eeldatava töötasu kuvamine tööajatabelisse
  • Registreeritud puudumiste ja töösuhte kehtivuse kuvamine
  • Planeeritud tööaja ja logitud tööaegade võrdlus
  • Võimalik kasutada nii eesti, läti, leedu kui ka inglise keeles
  • Lähetuse planeerimine
  • Seadistatavad analüüsivaated
  • Statistikaameti aruannete automaatne edastamine üle x-tee liidese*
  • Ettevõtte ülevaade
  • Töötajate mitmekesisus
  • Struktuur
  • Puudumised
  • Töövõimetused
  • Arvestatud tasud ja tööjõukulu
  • Töötasud struktuuriüksuste lõikes
  • Tööle asumised
  • Töölt lahkumised (sh lahkumise põhjused)
  • Tööjõu liikuvus (sh katseajal lahkumised)
  • Tööaja arvestus
  • Liides veebipõhise iseteenindusportaaliga
  • Liides x-tee lahendustega TÖR, Tervisekassa haiguslehed, TSD
  • Liides Directo äritarkvaraga
  • Liides HiBob personalitarkvaraga
  • Liides Coursy koolituste haldamise tarkvaraga
  • Liides Wemply tarkvaraga
  • Liides Stafflogic-tööaja planeerimise- ja arvestuse rakendusega
  • Liides Vits töötervishoiu ja tööohutuse tarkvaraga
  • Liides Norra maksuametiga (Altinn)
  • Dynamics AX
  • SAP
  • Directo
  • Movex
  • Infor M3
  • iScala
  • Monitor
  • Standardbooks
  • Suur hulk standard veebiteenuse lehti (Odata4/API) andmete pärimiseks ja kirjutamiseks

Eelised

HRM4Baltics automatiseerib enamus ettevõtte personalijuhtimise ja palgaprotsesse, olles mõeldud eelkõige nõudlikule keskmisele ja suuremale organisatsioonile.

Kõik HRM protsessid on hallatud ühes kohas

Keerukad palgasüsteemid on kiired ja automatiseeritud

Tasuliikide ja hüvitiste automaatne arvutamine

Võimalik kasutada üle kõikide Balti riikide seadusandluste

On- ja Offboardingu protsesside automatiseerimine

Personaalne konsultant ja asjatundlik kasutajatugi

Vähendab oluliselt inimlikke eksimusi ja käsitööd

Ühilduvus Microsoft365 ökosüsteemiga

Andmed turvaliselt ja ühes kohas hoitud

Tehnoloogia

Üks tark platvorm sinu personali ja palgaprotsesside jaoks

Võta ühendust

Usaldatud üle 120 000 ettevõtte poolt üle maailma