Miks valida HRM4Baltics

Miks HRM4Baltics?

Kas kuu lõpus toimuv palgaarvestus koos tulemustasude, boonuste ja lisatasudega võib võtta aega ainult minuteid? Vastus on „jah, võib“, kui selleks valida terviklik lahendus, kus kogu info on ühes süsteemis ja automaatselt saab arvestada ka kõige keerukamaid tasuskeeme. Lisaks äärmiselt lai funktsionaalsus personalihalduses, mis võimaldab digitaliseerida kõik töötajatega seotud protsessid.

Võrreldamatu kiirus ja mugavus

 • Personali haldus, tööajaarvestus ja palgaarvestus koos iseteenindusportaaliga on protsessidena tihedalt põimunud. Efektiivsuse seisukohalt on parim integreeritud lahendus, kus andmesisestus on ühekordne ja juba sisestatud andmeid saavad tarbida kõik tarkvara kasutajad.  

  Digitaliseerituse tulemusel muutuvad protsessid lihtsamaks ja kiiremaks, mis omakorda  võimaldab personalijuhtimise spetsialistidel keskenduda rohkem väärtus loovatele tegevustele. 

  Lahenduse sees olev ärianalüüsi moodul pakub kasutajatele reaalajas andmeid, mis aitavad jälgida ja tuvastada trende ning seeläbi teha paremaid juhtimisotsuseid. 

 • Üha enam ettevõtteid tegutseb üle Baltikumi rohkem kui ühes riigis, mille läbi on kasvanud ka ettevõtete vajadus Baltikumi katva palk-personali lahenduse järele. 

  Ühtne tarkvara lahendus võimaldab ühtlustada ettevõtte protsessid kogu Baltikumis ning tagab kontserni üleselt andmete võrreldavuse. 

   

 • Andmete ühekordne liikumine tõhustab kasutajate tööprotsesse. Lisaks ajalisele kokkuhoiule parandab ühekordne andmesisestus andmete kvaliteeti ja vähendab inimlikust eksimusest tulenevate vigade osakaalu.  

 • Palgaarvestuse aluseks on õiged alusandmed, sh korrektselt sisestatud töötunnid ja tööajanormi arvestus. HRM4Baltics lahenduses on võimalik tööaega planeerida ja sisestada tegelikult töötatud tunde. Lahendusel on valmidus liidestamiseks väliste tööajaregistreerimise rakendustega. 

  Tööajaarvestust on võimalik pidada nii kuu põhiselt kui seadistada erineva pikkuse ja algusega summeerimisperioode. 

  Tööaega on võimalik sisestada tööajatabelitesse nii kellaajaliselt, tunnipõhiselt kui eelnevalt seadistatud vahetuste ja tööajamallide alusel. Lahendus tuvastab automaatselt öötunnid ja riigipühatunnid ning nende tasustamine palgaarvestuses on automaatne. 

  HRM4Baltics lahenduses on võimalik seadistada erinevaid kinnitusringe, mida on võimalik rakendada nii tööajaplaani kui reaalselt sisestatud tööaja kinnitamiseks. 

  Kinnitatud tööajaplaani puhul toimub tööajanormi arvestus puudumiste korral vastu kinnitatud plaani. 

 • HRM4Baltics lahendus on üks paindlikumaid palgaarvestuse tarkvarasid Baltikumi turul. Lahendus võimaldab kliendipõhiselt seadistada töötasu-, puudumise- ja kinnipidamise liike ning kirjeldada neile vastava arvutusloogika. 

  Arvutuste kirjeldamisel on võimalik kasutada mistahes erinevaid parameetreid – olgu selleks protsent, staaž, oskuse/dokumendi/hoiatuse olemasolu. 

  Võimalik on luua ka erinevaid skeeme tööjõukulude jaotamiseks, näiteks töötundide, protsendi, eelnevate kuude töötasude osakaalude jne alusel. 

   

 • Andmed asuvad turvalises Microsofti pilvekeskkonnas, isoleeritud andmebaasis. 

  Andmeid säilitatakse ja töödeldakse EL asuvates andmekeskustes (Iirimaal ja Hollandis). 

  Lahenduse turvalisuse ja varundamise eest vastutab Microsoft 

  Lahendus vastab GDPR nõuetele 

  Lahendus vastab rahvusvahelistele standarditele (nt ISO27001, SOC 1 Type 2, SOC 2 Type 2 jne)  

  Lahendus kasutab autentimismeetodina Microsoft Entra ID-d (end Azure Active Directory). 

Pikaaegne koostöö erinevate Baltikumi ettevõtetega

1 / 5
 • "See on fantastiline – kui ei tea, kus mingi asi on, siis otsib see funktsioon terve programmi üle nii inglise kui ka eesti keeles. Lisaks saab oma lemmikaruandeid isikupärastada ning uued lahendused pakuvad üldse igasuguseid põnevaid uusi võimalusi."

  Kaire Koik | Klick Eesti

  Finantsjuht

 • "Raamatupidajad on üldjuhul konservatiivne rahvas ja mitu aastat ühesugusena toiminud tarkvara uuendamine ei käi nii lihtsalt. Samas on see personaalne tegevus ja on oluline, et iga kasutaja saaks tarkvara oma käe järgi sättida. Lisaks tahaksime paremini integreerida laomajandustarkvara ning loobuda eraldiseisvatest personaliprogrammidest. Eesmärk on peaaegu iga uuenduse juures üks: vähendada inimeste käepuudutust andmete sisestamisel.”

  Tõnu Vanajuur | Amserv Grupp

  Finantsjuht

 • "Iga töötaja kohta avatav dokument, mida me nimetame 1. päeva leheks, trükiti varem kolm–neli korda ümber ja sellega tegeles kolm–neli inimest! Nüüd on see ajalugu: seda tehakse vaid üks kord ja see täieneb pidevalt. Mängisime läbi kogu ettevõtte protsessid, alates raamatupidamisest ja lõpetades teeninduse, palgaarvestuse, arvete esitamise ja masspostituseni välja."

  Rinel Pius | SOL Baltics

  CEO

 • "Automatiseerimine ja robotiseerimine hoogustuvad, sest selline on tööstuse üldine trend. Näeme palju kasvuvõimalusi ja oleme seetõttu korralikult panustanud ka organisatsiooni arendamisesse."

  Martin Sutrop | Tech Group

  CEO

 • "Tarkvara panust ei tohiks ükski tootja alahinnata!"

  Aivar Aus | Premia Külmhoone

  CEO

Kõik kliendilood

Eelised

HRM4Baltics automatiseerib ettevõtte personalijuhtimise ja palgaprotsesse, olles mõeldud eelkõige nõudlikule keskmisele ja suuremale organisatsioonile.

Kõik HRM protsessid hallatud ühes lahenduses

Tasuliikide ja hüvitiste automaatne arvutamine

Mitmekülgne aruandlus, sh HRM analüüs, statistika ja riiklikud aruanded

Ühilduvus Microsoft365 ökosüsteemiga

Personaalne konsultant ja asjatundlik kasutajatugi

Vähem inimlikke eksimusi ja käsitööd

Kliendipõhiselt seadistatav palgaarvestus

Andmed turvaliselt ühes kohas hoitud

Automatiseeritud suhtlus riigiga – EMTA (TÖR, TSD), Pensionikeskus, Tervisekassa

Vaata kõiki funktsionaalsusi

Üks tark platvorm sinu personali- ja palgaprotsesside jaoks

Võta ühendust