BCS Itera AS privaatsus- ja küpsisepoliitika

Meie andmekaitsetingimused selgitavad, kellelt ja miks me isikuandmeid kogume ja töötleme.

Andmekaitse tingimused 

Kui kasutate meie teenuseid, usaldate oma isikuandmed meile. Suhtume andmete privaatsusse väga tõsiselt ja kogume andmeid vaid ulatuses, mis on vajalik meie teenuste kasutamiseks. Töötleme isikuandmeid kooskõlas EL isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR, (EL) 2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega. BCS Itera AS ei töötle GDPR-is määratletud delikaatseid isikuandmeid.

Otseturundus ja isikuandmete töötlemine

Veebisaidi sisestusvormid kasutavad teenuse soovija poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-post, ettevõtte nimi, amet) ainult tellimuse töötlemiseks ja informatsiooni saatmiseks. Veebisaidi sisestusvorm edastab isikuandmed teenuse osutajale informatsiooni edastamiseks ja/või kontaktivõtmiseks.

Meiliturundus saadab uudiskirju ja pakkumisi teenuse soovija e-posti aadressile juhul, kui on avaldatud soovi neid saada, sisestades veebilehel oma e-posti aadressi ja antud teada oma soovist otsepostituse saamiseks või oleme andmed saanud avalikest registritest ja infoallikatest. Lähetatud kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud teenuse kasutajale ärialaseks kasutamiseks.

Informatsiooni saajal on igal ajal võimalik loobuda tema e-posti aadressile saadetud pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest meile teada e-posti teel või järgides pakkumist sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

Andmete turvalisus

Oleme pühendunud andmete kaitsmisele volitamata juurdepääsu või volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumiste eest. Kuigi rakendame oma keskkonda laekunud isikuandmete suhtes rangeid turvareegleid, peame siiski märkima, et internet pole kunagi täiesti turvaline ning me ei saa garanteerida teie andmete turvalist meile edastamist. Andmete saatmise ohutus on alati teie enda risk.

Teie õigused ja kuidas neid kasutada

Kui olete avaldanud nõusoleku teatud isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite nõusoleku edaspidi igal ajal tagasi võtta. Rakendus peab võimaldama teie isiku selget tuvastamist. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Vastavad avaldused tuleb esitada (sh nõusoleku tagasivõtmine) e-posti aadressile itera@itera.ee.

Juhime tähelepanu sellele, et oma isikuandmete kustutamist, töötlemisele piirangu seadmist vms saate taotleda ainult siis, kui see on kooskõlas õigusliku aluse ja andmekaitset puudutavate õigusaktidega.

Kui taotlete oma isikuandmete töötlemise piiramist või peatamist või andmete kustutamist, võib see teile osutatavad teenused kas osaliselt või täielikult peatada.

Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele. Isikuandmete avaldamisega seotud kaebuste lahendamiseks teeme koostööd vastavate reguleerivate asutustega, sealhulgas kohalike andmekaitseasutustega.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik teile soovitud teenuste osutamiseks. Meil võib olla juriidiline kohustus säilitada osa teie isikuandmeid 10 aastat. Seda pärast meie poolt pakutavate teenuste kasutamise lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja muude kehtivate seaduste järgimiseks või kui me vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja täita juriidilisi kohustusi ainult teadmisvajaduse alusel.

Isikupärastamata kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Andmekaitsetingimused ja muudatused

Meie teenuseid kasutades kinnitate, et olete käesolevate tingimustega tutvunud ja nõustute nendega. Meie andmekaitsetingimused võivad aeg-ajalt muutuda.

Küpsise eeskirjad

Nagu enamik veebisaite, kasutame ka tekstifaile, mida nimetatakse küpsisteks ja mille eesmärk on aidata meil oma teenust arendada. Küpsis on väike tekstifail, mille teie veebibrauser salvestab teie arvutisse ja mis võimaldab veebisaidil kasutaja eelistusi meeles pidada. Meie veebisaidi kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega vastavalt siin toodud kirjeldusele, välja arvatud juhul, kui olete oma brauseris seadistanud küpsiseid mitte aktsepteerima.

Küpsised, mida kasutame:

  • Põhiküpsised on meie veebisaidi toimimiseks vajalikud. Nende hulka kuuluvad küpsised, mis võimaldavad näiteks saata hinnapäringu.
  • Analüüsiküpsised võimaldavad meil külastajaid ära tunda ja loendada ning vaadata, kuidas nad saidil liiguvad. See aitab meil parandada oma veebisaidi toimimist, näiteks aidates kasutajatel otsitava hõlpsamini üles leida.
  • Funktsiooniküpsised võimaldavad meil teid meie veebisaidile naastes ära tunda. Nende abil saame oma sisu teie jaoks isikupärastada ja jätta meelde teie eelistused: näiteks keele või piirkonna valiku.

Küpsiste kasutamise saate blokeerida, kui aktiveerite oma veebilehitseja seaded, mis võimaldavad teil keelduda kõigist või mõnest küpsiste seadistusest. Kui aga blokeerite kõik küpsised oma veebibrauseri sätetega, ei pruugi teil olla juurdepääsu meie veebisaidile või selle osadele.

Võta meiega ühendust

Kui teil on meie andmekaitsetingimustega seotud muresid või küsimusi, võtke meiega ühendust: itera@itera.ee