Funkcijos

Visą žmogiškųjų išteklių valdymo sritį apjungiantis sprendimas

Plačių galimybių darbo užmokesčio ir žmogiškųjų išteklių sprendimas saugioje „Microsoft“ aplinkoje.

Funkcijos

Pažangus ir organizuotas žmogiškųjų išteklių valdymas, darbo laiko planavimas ir apskaita, sudėtingiausių darbo užmokesčio modelių valdymas. „HRM4Baltics“ yra „Microsoft“ platformos kompleksinis nuomos ir debesų kompiuterijos sprendimas.
  • Fiksuotų mokesčių ir (arba) išskaitų bei išlaidų normų nustatymas.
  • Daugybė konfigūruojamų automatinių pranešimų su galimybe siųsti juos el. paštu.
  • Sutarčių spausdinimas pagal iš anksto nustatytas formas.
  • Turto valdymas (sąsaja su ilgalaikiu turtu).
  • Papildomi naudotojo konfigūruojami laukeliai įmonės duomenims tvarkyti.
  • Mokymų, dalyvių ir mokymo išlaidų valdymas.
  • Įgūdžių valdymas (įskaitant palyginimą su būtinais darbui įgūdžiais, įgūdžių stažo apskaita).
  • Nelaimingo atsitikimo darbe susiejimas su nedarbingumo pažymėjimais.
  • Reitingų parengimas.
  • Atsiliepimų apie konkursą teikimas.
  • Automatinis iš pasirinkto kandidato darbuotojo kortelės sukūrimas, kitų duomenų archyvavimas ir (arba) ištrynimas.
  • Įdarbinimo ir išdarbinimo planų rengimas.
  • Užduoties siuntimas naudotojui.
  • Įdarbinimo ir išdarbinimo plano vykdymo stebėsena.
  • Įdarbinimo plano pateikimas darbuotojui.
  • Klausimynai.
  • Estijos, Latvijos ir Lietuvos darbo užmokesčio apskaita viename programinės įrangos pakete.
  • Automatiškai apskaičiuojami mėnesiniai atostogų rezervai.
  • Apskaičiuotų priemokų pasiskirstymas pagal skirtingų sąnaudų straipsnius.
  • Lankstus konkrečios įmonės atostogų rūšių konfigūravimas.
  • Automatinis naujo darbuotojo įtraukimas į darbo laiko apskaitos žiniaraštį iš darbuotojo kortelės.
  • Standartinių darbo valandų apskaita (t. y. standartinių darbo valandų sumažėjimas pagal suplanuotą tvarkaraštį darbuotojo ligos atveju).
  • Automatinė įprastų, naktinių ir švenčių valandų apskaita.
  • Viršvalandžių apskaita (pagal dieną, mėnesį ir kaupiamąjį laikotarpį).
  • Apibendrinta darbo laiko apskaita.
  • Įvairių darbo laiko apskaitos žiniaraščių spausdinimas ir galimybė juos siųsti el. paštu.
  • Neatvykimo į darbą registravimas tiesiai iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio.
  • Numatomo darbo užmokesčio rodymas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.
  • Registruotų neatvykimų į darbą rodymas ir darbo santykių galiojimas.
  • Planuoto darbo laiko ir registruotų darbo valandų palyginimas.
  • Galima naudoti estų, latvių, lietuvių ir anglų kalbomis.
  • Komandiruočių planavimas.
  • Konfigūruojami analizės laukeliai.
  • Automatinis Estijos statistikos departamento ataskaitų perdavimas per „x-road“ sąsają*.
  • Įmonės apžvalga.
  • Darbuotojų įvairovė.
  • Struktūra.
  • Trūkumai.
  • Nedarbingumas.
  • Apskaičiuoti mokesčiai ir darbo sąnaudos.
  • Darbo užmokestis pagal struktūrinius padalinius.
  • Įdarbinimas.
  • Išėjimas iš darbo (įskaitant išėjimo priežastis).
  • Darbo jėgos kaita (įskaitant išėjusius iš darbo per bandomąjį laikotarpį)
  • Darbo laiko apskaita
  • Sąsaja su internetiniu savitarnos portalu.
  • Sąsaja su „x-tee“ sprendimais Darbuotojų registro, sveikatos draudimo nedarbingumo pažymos, socialinių mokesčių deklaracijos.
  • Sąsaja su „Directo“ programine verslo įranga.
  • Sąsaja su „HiBob“ personalo tvarkymo programine įranga.
  • Sąsaja su „Coursy“ mokymų valdymo programine įranga.
  • Sąsaja su „Wemply“ programine įranga.
  • Sąsaja su „Stafflogic“ darbo laiko planavimo ir apskaitos programa.
  • Sąsaja su „Vits“ darbuotojų sveikatos ir saugos programine įranga.
  • Sąsaja su Norvegijos mokesčių administracija (Altinn).
  • Dynamics AX.
  • SAP.
  • Directo.
  • Movex.
  • Infor M3.
  • iScala.
  • Monitor.
  • Standardbooks.
  • Daug duomenų užklausoms ir įrašams skirtų standartinių žiniatinklio paslaugų puslapių (Odata4/API).

Privalumai

„HRM4Baltics“ automatizuoja daugelį reiklių vidutinių ir stambių įmonių žmogiškųjų išteklių valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo procesų.

Visi žmogiškųjų išteklių valdymo procesai yra valdomi vienoje vietoje.

Greitos ir automatizuotos sudėtingos darbo užmokesčio sistemos.

Automatinė atlyginimų rūšių ir išmokų apskaita.

Atitinka visų Baltijos šalių jurisdikcijas.

Įdarbinimo ir išdarbinimo procesų automatizavimas.

Asmeninis konsultantas ir profesionalus vartotojų palaikymas.

Žymiai sumažina žmogiškųjų ir rankomis įvedamų klaidų skaičių.

Suderinamumas su „Microsoft365“ ekosistema.

Saugiai vienoje vietoje laikomi duomenys.

Technologijos

Viena išmanioji platforma jūsų žmogiškųjų išteklių ir darbo užmokesčio procesams valdyti.

Susisiekite su mumis

Pasitikėjimą išreiškė daugiau nei 120 000 viso pasaulio įmonių.