Harju Elekter Grupp

Tarptautinei pramonės grupei reikėjo tarptautinės žmogiškųjų išteklių valdymo platformos.

Tarptautinei įmonei svarbu turėti efektyvių įrankių, personalo ir darbo užmokesčio apskaitos sprendimą, kad galėtų užtikrinti ateities plėtrą ir inovacijas.

Tarptautinė pramonės įmonių grupė „Harju Elekter“ turi daugiau kaip 50 metų patirtį elektros ir automatikos įrangos projektavimo ir gamybos srityje. „Harju Elekter AS“ grupei Estijoje taip pat priklauso bendrovės „AS Harju Elekter Elektrotehnika“, „AS Harju Elekter Teletehnika“ ir „Energo Veritas OÜ“. Bendrovė „Harju Elekter Group“ veikia ne tik Estijoje, bet ir Suomijoje, Švedijoje bei Lietuvoje.

Iššūkiai

 • Darbo laiko apskaita ir papildomų išmokų skaičiavimai „Excel“ programoje.
 • Poreikis paskirstyti darbo užmokesčio išlaidas pagal darbo laiką ir apimtį tarp skyrių.
 • Įvairios neatvykimo į darbą rūšys.
 • Atostogų ir neatvykimo į darbą planavimo priemonės poreikis.
 • Mokymo ir tobulėjimo galimybių priemonės poreikis.

Sprendimas

Sąsaja su „Dynamics 365 AX“ programine verslo įranga

 • „HRM4Baltic Extended“ paketas.
 • „X-road“ paslaugos: Nedarbo draudimo fondas ir Darbuotojų registras.
 • Sąsaja: AX didžioji buhalterinė knyga.
 • Sąsaja: VITS.
 • Sąsaja: HEBA.
 • Sąsaja: Intranetas.

Rezultatas

 • Automatizuota darbo užmokesčio apskaita.
 • Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas ir įstatymų reikalavimus atitinkanti automatinė dirbtų valandų apskaita.
 • Automatinė sąsaja su valstybinėmis įstaigomis – keitimasis informacija apie įdarbinimą ir nedarbingumo pažymėjimais su valstybinėmis įstaigomis tiesiogiai iš „HRM4Baltics“ sprendimo.
 • Automatinė sąsaja atostogų likučiams rodyti įmonės intranete.
 • Neatvykimo į darbą ataskaitos, kuriose apžvelgiami neatvykimo į darbą rūšių likučiai ir suplanuoti neatvykimai į darbą.
 • Darbo užmokesčio ir žmogiškųjų išteklių duomenys vienoje vietoje, vienkartinis duomenų įvedimas.

Categories

Gamyba 501 - 1000 darbuotojų Įdiegta

Kita kliento istorija

Elering