Harju Elekter Grupp

Starptautiskai ražošanas grupai bija nepieciešama starptautiska HRM platforma.

Starptautiskam uzņēmumam ir svarīgi arī spējīgi instrumenti, tostarp HRM risinājums, kas nodrošinātu attīstību un inovācijas gadiem ilgi.

Harju Elekter ir starptautiska industriāla grupa, kas darbojas jau vairāk nekā 50 gadus un kuras galvenā darbības joma ir elektrisko un automatizācijas iekārtu izstrāde un ražošana. Igaunijas grupā papildus uzņēmumam Harju Elekter AS ietilpst arī uzņēmumi AS Harju Elekter Elektrotehnika, AS Harju Elekter Teletehnika un Energo Veritas OÜ. Papildus Igaunijā esošajiem uzņēmumiem Harju Elekter Grupp aktīvi darbojas arī Somijā, Zviedrijā un Lietuvā.

Izaicinājumi

 • Darba laika uzskaite un bonusu aprēķini programmā Excel
 • Nepieciešamība sadalīt algu izmaksas starp nodaļām atbilstoši darba laikam un apjomam
 • Dažādi uzņēmuma noteiktie kavējumu veidi
 • Nepieciešamība pēc atvaļinājuma un kavējumu plānošanas instrumenta
 • Nepieciešamība pēc apmācības kursu un izaugsmes noteikšanas instrumenta

Risinājums

Saskarne ar Dynamics 365 AX finanšu programmatūru

 • HRM4Baltics Extended pakotne
 • X-tee pakalpojumi: Nodarbinātības dienests un darba ņēmēju un darba devēju reģistrs
 • Saskarne: AX virsgrāmata
 • Saskarne: VITS
 • Saskarne: HEBA
 • Saskarne: Iekštīkls

Rezultāts

 • Automatizēta algu aprēķināšana
 • Darba laika tabulu aizpildīšana un automātiska darba laika aprēķināšana saskaņā ar likumu
 • Automātiska saskarne ar valsti – informācijas apmaiņa par darba attiecībām un darbnespējas lapām ar valsti tieši no HRM4Baltics risinājuma
 • Automātiska saskarne atvaļinājuma atlikuma informācijas parādīšanai uzņēmuma iekštīklā
 • Atskaites par kavējumiem, kas sniedz pārskatu par atlikušajiem kavējumiem un jau plānotajiem kavējumiem
 • Algas un personāla uzskaites dati vienuviet, dati jāievada tikai vienu reizi

Categories

Ražošana 501 - 1000 cilvēki Pabeigts

Nākamais klientu stāsts

Elering