Harju Elekter Grupp

Rahvusvaheline tööstuskontsern vajas rahvusvahelist HRM platvormi.

Rahvuvahelise ettevõtte jaoks on oluline omada ka võimekaid tööriistasid sh HRM lahendust, mis tagaks arengu ja innovatsiooni aastateks.

Harju Elekter on üle 50 aasta tegutsenud rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhiliseks tegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Lisaks Harju Elekter AS-ile kuuluvad Eestis grupi alla ka AS Harju Elekter Elektrotehnika, AS Harju Elekter Teletehnika ning Energo Veritas OÜ. Lisaks Eestile on Harju Elekter Grupp tegev ka Soomes, Rootsis ning Leedus.

Väljakutsed

 • Tööajaarvestus ja lisatasude arvestused Excelis
 • Palgakulude osakondade vaheline jaotuse vajadus vastavalt tööajale ja – mahule
 • Erinevad ettevõttepõhised puudumise liigid
 • Puhkuste ja puudumiste planeerimistööriista vajadus
 • Koolitus- ja arendusvajaduste tööriista vajadus

Lahendus

Liidestus Dynamics 365 AX majandustarkvaraga

 • HRM4Baltics Extended pakett
 • X-tee teenused: Töötukassa ja TÖR
 • Liides: AX pearaamat
 • Liides: VITS
 • Liides: HEBA
 • Liides: Siseveeb

Tulemus

 • Automatiseeritud palgaarvestus
 • Tööajatabelite täitmine ja automaatne töötundide arvestus vastu seadust
 • Automaatne liides riigiga – töösuhte ja töövõimetuslehtede info vahetamine riigiga otse HRM4Baltics lahendusest
 • Automaatne liides puhkusesaldode info kuvamiseks ettevõtte siseveebis
 • Puudumiste aruandlus, mis annab ülevaate puudumise liikide jääkidest ja juba planeeritud puudumistest
 • Palga- ja personaliarvestuse andmed ühes kohas, andmete sisestuse vajadus ühekordne

Kategooriad

Tootmine 501 - 1000 inimesed Lõpetatud

Järgmine kliendilugu

Elering