Elering

Strateegiline taristu ettevõte valis HRM4Baltics lahenduse.

Olles sõltumatu ja iseseisev Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, peavad kõik sõsteemid veatult töötama!

Elering kasutab pea kogu tarneahela juhtimiseks Business Central majandustarkvara ja samal platvormil olevat HRM4Baltics lahendust HRM valdkonna juhtimiseks. Elering töötab eesmärgiga ühendada Balti riikide energiaturud tugevalt ülejäänud Euroopaga, mis tähendab elektrisüsteemi lahtiühendamist Venemaa omast ning lõimimist Euroopa Liidu elektrisüsteemiga. Gaasi valdkonnas on Eleringi esmaseks eesmärgiks Soomet ja Balti riike katva regionaalse gaasituru loomine. Olulise osa Eleringi investeeringutest moodustavad piiriüleste ühenduste rajamise projektid, mille eesmärk on kindlustada energia vaba liikumine Euroopa energiaturul.

Väljakutsed

 • Ettevõtte spetsiifikast lähtuvad vajadused, et vähendada käsitsi tehtavate tööde mahtu ning topeltsisestusi.
 • Riigi raamatupidamiskohuslane.
 • Euroopa Liidu projektide põhine tööaja arvestuse ja tasude arvutuse vajadus.
 • Töötajate iseteenindusportaal puhkuseavalduste, kuluaruannete jm taotluste automaatseks ja paberivabaks esitamiseks.

Lahendus

Majandustarkvarana on kasutusel Microsoft Dynamics 365 Business Central, kuhu on lisatud HRM4Baltics.

• HRM4Baltics Extended pakett
• X-tee teenused: TÖR, Tervisekassa
• Liides siseveebiga

Tulemus

 • Automatiseeritud palga-, personaliandmete haldus
 • Kõik funktsionaalsused ühes tootes, puudub vajadus andmete topelt sisestuseks. Seal hulgas ka ERP samas lahenduses, mis võimaldab luua töötaja kaardilt automaatselt hankija ja ressursi kaarti finantsmoodulisse ning hoida andmed sünkroonis.
 • Projektipõhine tööajatabelite haldus ehk töötaja sisestab ise oma töötunnid.
 • Projektide moodulist automaatselt tööajatabeli projektide saatmine HRM4Baltics lahendusse.
 • Töötasude kapitaliseerimine
 • Riigiraamatupidamiskohuslasele vajalik seadistus
 • Kõik töötajad on iseteenindusportaali kasutajad ja kasutusel on kogu iseteenindusportaalifunktsionaalsus – puhkuseavaldused, erinevad kuluaruanded, sündmuste-ja lähetuste taotlused, lähetuse kuluaruanded, isiklike andmete muutmise taotlused

Kategooriad

Taristu 201 - 500 inimesed Lõpetatud

"Põhiline on see, et vajalikud andmed on koondatud ühte kohta ehk kõigi töötajate käest käivad läbi ühed ja samad numbrid. Eks uue tarkvara kasutamine on mõne jaoks lihtsam ja teisele keerulisem, kuid lõpptulemus peaks olema kõigi jaoks selge: kiirem ning vigadevaesem töö."

Urmas Kriisa | Elering Finants analüütik

Järgmine kliendilugu

SOL Baltics