Elering

Stratēģisks infrastruktūras uzņēmums izvēlējās HRM4Baltics risinājumu.

Tā kā esam neatkarīgs un autonoms Igaunijas elektroenerģijas un gāzes kopīgas sistēmas pārvaldītājs, visām sistēmām jādarbojas nevainojami!

Elering izmanto Business Central finanšu programmatūru, lai pārvaldītu gandrīz visu piegādes ķēdi un HRM4Baltics risinājumu vienā platformā, lai pārvaldītu personāla vadības jomu. Elering strādā ar mērķi spēcīgi savienot Baltijas valstu enerģētikas tirgus ar pārējo Eiropu, kas nozīmē elektroenerģijas sistēmas atvienošanu no Krievijas un integrāciju ar Eiropas Savienības elektroenerģijas sistēmu. Gāzes nozarē Elering primārais mērķis ir izveidot reģionālo gāzes tirgu, kas aptvertu Somiju un Baltijas valstis. Būtisku Elering investīciju daļu veido pārrobežu pieslēgumu projekti, kuru mērķis ir nodrošināt brīvu enerģijas plūsmu Eiropas enerģijas tirgū.

Izaicinājumi

 • Nepieciešamība samazināt manuālā darba apjomu un dubulto ierakstu īpatsvaru ir balstīta uz uzņēmuma specifiku.
 • Valsts uzņēmums.
 • Darba laika uzskaites un atlīdzību aprēķināšanas nepieciešamība, pamatojoties uz Eiropas Savienības projektiem.
 • Darbinieku pašapkalpošanās portāls automātiskai un elektroniskai atvaļinājuma iesniegumu, izdevumu atskaišu u. c. iesniegšanai.

Risinājums

Izmantotā finanšu programmatūra ir Microsoft Dynamics 365 Business Central, kurai pievienots HRM4Baltics risinājums.

• HRM4Baltics Extended pakotne
• X-tee pakalpojumi: Darba ņēmēju un darba devēju reģistrs, Slimokase
• Saskarne: Iekštīkls

Rezultāts

 • Automatizēta algu un personāla datu pārvaldība
 • Visas funkcijas vienā produktā, nav nepieciešama divkārša datu ievade. Tajā pašā risinājumā iekļauts arī ERP, kas no darbinieka kartes ļauj automātiski izveidot pārdevēja un resursu karti finanšu modulī un sinhronizēt datus.
 • Darba laika tabulu pārvaldība projekta ietvaros, t.i., darbinieks pats ievada savas darba laika stundas.
 • Automātiska darba laika uzskaites projektu nosūtīšana no projektu moduļa uz HRM4Baltics risinājumu.
 • Darba samaksu kapitalizācija
 • Iestatījums, kas nepieciešams valsts uzņēmumam
 • Visi darbinieki ir pašapkalpošanās portāla lietotāji, un ir pieejamas visas pašapkalpošanās portāla funkcijas – atvaļinājumu iesniegumi, dažādas izdevumu atskaites, pasākumu un komandējumu pieprasījumi, komandējuma izdevumu atskaites, personas datu maiņas pieprasījumi

Categories

Infrastruktūra 201 - 500 cilvēki Pabeigts

“Galvenais ir tas, ka nepieciešamie dati tiek koncentrēti vienuviet, tas ir, caur visu darbinieku rokām iziet vieni un tie paši skaitļi. Jaunas programmatūras izmantošana vieniem ir vienkāršāka, citiem sarežģītāka, taču galarezultātam visiem vajadzētu būt skaidram un saprotamam: ātrāks un mazāk kļūdains darbs.”

Urmass Krīsa (Urmas Kriisa) | Elering Finanšu analītiķis

Nākamais klientu stāsts

SOL Baltics