Kuressaare Veevärk

Pāreja no manuālās uz digitālo darba laika uzskaiti.

Uzņēmumam Kuressaare Veevärk bija vairāki izaicinājumi, bet lielākais bija apjomīgais darba laika uzskatīšanas darbs ar rokām, kam bija nepieciešamas izmaiņas.

Kuressaare Veevärk ir privāts uzņēmums, kura galvenie darbības virzieni ir ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Kuresāres pilsētā un Sāres apriņķa pašvaldībās. AS Kuressaare Veevärk darbojas Sāres, Muhu un Ruhnu pašvaldībās, uzņēmumam kopumā ir vairāk nekā 4000 klientu. Uzņēmums izmanto Business Central finanšu programmatūru, kurai pievienots HRM4Baltics algu un personāla risinājums.

Izaicinājumi

 • Darba laika uzskaite dažādās nodaļās ir strukturēta atšķirīgi un ir pilnībā manuāla
 • Nepieciešamība apsvērt dažādus atalgojumu veidus
 • Finanšu aprēķini, pamatojoties uz valstī noteikto grāmatvedības kārtību
 • Algu datu manuāla pārsūtīšana valstij
 • Manuāla algu aprēķinu nosūtīšana darbiniekiem

Risinājums

Finanšu programmatūra Business Central

 • HRM4Baltics Basic pakotne
 • X-tee pakalpojumi: Nodarbinātības dienests un darba ņēmēju un darba devēju reģistrs

Rezultāts

 • Automatizēta algu aprēķināšana
 • Visa algu/personāla un finanšu informācija vienā risinājumā
 • Nepieciešamība ievadīt datus ir vienreizēja
 • Algas aprēķinu masveida izsūtīšana
 • Automātiska saskarne ar valsti – informācijas apmaiņa par darba attiecībām un darbnespējas lapām ar valsti tieši no HRM4Baltics risinājuma

Categories

Infrastruktūra 1 - 50 cilvēki Pabeigts

Nākamais klientu stāsts

Saarte Liinid