Kuressaare Veevärk

Manuaaalselt tööajaarvestuselt digitaalsele üleminek.

Kuressaare Veevärgil oli mitmeid väljakutseid, kuid suurim oli tööajaarvestuse suur käsitöö, mis vajas muutmist.

Kuressaare Veevärk on eraõiguslik ettevõte, mille põhitegevusaladeks on vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumine Kuressaare linnas ning Saare maakonna valdades. AS Kuressaare Veevärk opereerib Saaremaa, Muhu ja Ruhnu vallas, kokku on ettevõttel üle 4000 kliendi. Ettevõtte juurutas Business Central majandustarkvara ja koos sellega HRM4Baltics palga ja personalilahenduse.

Väljakutsed

 • Tööajaarvestus osakondade vahel erinevalt ülesehitatud ja täielikult manuaalne
 • Erisuguste töötasuliikude arvestamise vajadus
 • Riigi raamatupidamise alusel finantsarvestus
 • Palgaandmete edastamine riigile käsitsi
 • Manuaalne palgateatiste saatmine töötajatele

Lahendus

Majandustarkvara Business Central

 • HRM4Baltics Basic pakett
 • X-tee teenused: Töötukassa ja TÖR

Tulemus

 • Automatiseeritud palgaarvestus
 • Kogu palga/personali ja finantsinfo ühes lahenduses
 • Andmete sisestamise vajadus ühekordne
 • Palgateatiste väljasaatmine massina
 • Automaatne liides riigiga – töösuhte ja töövõimetuslehtede info vahetamine riigiga otse HRM4Baltics lahendusest

Kategooriad

Taristu 1 - 50 inimesed Lõpetatud

Järgmine kliendilugu

Saarte Liinid