Lennuliiklusteenindus

Sarežģītām piemaksu sistēmām bija vajadzīgs spējīgs risinājums.

Vienā brīdī bija pārāk daudz dažādu risinājumu, kurus vajadzēja aizstāt ar vienu veselumu. Uzņēmums izmanto Business Central finanšu programmatūru, kurai pievienots HRM4Baltics algu un personāla risinājums.

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts (EANS) ir jaunas paaudzes gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniedzējs Igaunijā. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Igaunijas Republika. EANS nodrošina lidojumu drošību 24/7/365. EANS nodrošina drošus un efektīvus gaisa satiksmes vadības pakalpojumus, kā arī gaisa satiksmes vadības konsultāciju un apmācību pakalpojumus. Ņemot vērā to, ka esam viena no vismodernākajām un inovatīvākajām digitālajām sabiedrībām pasaulē, sabiedrība nodrošina zināšanas un jaudu, lai īstenotu digitālās izmaiņas aeronavigācijas jomā. Uzņēmums izmanto Business Central finanšu programmatūru un HRM4Baltics risinājumu.

Izaicinājumi

  • Tiek izmantotas dažādas programmatūras, kas nav savstarpēji saistītas.
  • Datu pārraide manuāli.
  • Sarežģīta piemaksu sistēma, atlīdzību aprēķins programmā Excel

Risinājums

Finanšu programmatūra Business Central

  • HRM4Baltics Extended pakotne
  • X-tee pakalpojumi: Slimokase un darba ņēmēju un darba devēju reģistrs

Rezultāts

  • Automatizēta algu aprēķināšana
  • Saskarne ar darba laika uzskaites programmatūru
  • Visa algu un personāla informācija vienā risinājumā
  • Algu ieraksti virsgrāmatā
  • Automātiska saskarne ar valsti – informācijas apmaiņa par darba attiecībām un darbnespējas lapām ar valsti tieši HRM4Baltics risinājumā

Categories

Infrastruktūra 101 - 200 cilvēki Pabeigts

“Apkopojam datus no daudziem avotiem, lai būtu labs analīzes rīks vadībai. Mūsdienās neviens vairs nevēlas veikt vienmuļu darbu, tāpēc viss, ko var izdarīt ar iekārtām un automatizāciju, ir jāizdara.”

Mēliss Krūsmanns (Meelis Kruusmann) | Lennuliiklusteenindus CFO

Nākamais klientu stāsts

Kuressaare Veevärk