Hanza SSC Tartu

HRM lahenduse oluline osa oli töötajate kaasamine iseteenindusega.

Rahvusvaheline tootmisettevõte soovis olulist kvalitatiivset hüpet HRM protsesside juhtimises.

Hanza SSC Tartu OÜ kuulub Hanza gruppi. Ettevõtte tehased asuvad Eestis, Rootsis, Poolas, Soomes, Tšehhis ja Hiinas. Grupi tegevusaladeks on peenmehaanika, elektroonika ja kooste allhanketöödele. Hanza SSC Tartu OÜ tegeleb ettevõtte vaates tugiteenuste pakkumisega. Eestis on ettevõttel veel kaks tootmisega tegelevat aktsiaseltsi - Hanza Mechanics Tartu AS ja Hanza Mechanics Narva AS.

Väljakutsed

 • Tööaja raporteerimine Exceli tabelites
 • Kasutusel mitmed lahendused, mis ei ole omavahel liidestatud
 • Eestis kolm ettevõtet, kus on osaliselt kattuvad vajadused, aga osaliselt erinevad
 • Soov kasutusele võtta iseteeindusportaal
 • Grupi vajadustele kohandatud aruandluse kasutamine
 • Igakuiselt varieeruva tulemustasu arvestuse vajadus

Lahendus

Ettevõte kasutab ERP lahendusena Dynamics 365 Business Central lahendust.

 • HRM4Baltics Extended pakett
 • Veebipõhine iseteenindusportaal
 • X-tee teenused: Töötukassa ja TÖR

Tulemus

 • Tööajatabelite täitmine HRM4Baltics lahenduses – töötundide registreerimine palgaarvestuse aluseks samas lahenduses
 • Automaatne liides riigiga – töösuhte ja töövõimetuslehtede info vahetamine riigiga otse HRM4Baltics lahendusest
 • III pensionisamba arvestus palgast automatiseeritud
 • Ettevõttepõhiste aruannete genereerimine HRM4Baltic lahendusest
 • Automatiseeritud palgaarvestus

Kategooriad

Tootmine 1 - 50 inimesed Lõpetatud

Järgmine kliendilugu

Nevotex Narva