Eesti Pank ja Finantsinspektsioon

Eesti Pank: Gaas põhjas tarkvaraarendus on täiesti võimalik!

Kui uue tarkvara juurutamisel satuvad nii ettevõtte kui juurutuspartneri poolelt kokku konstruktiivsed inimesed, on see võimalik isegi plaanitust kiiremini ära teha, kinnitab Eesti Panga finantsosakonna juhataja Helen Riitsaar.

Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank ja põhiseaduslik institutsioon, mis tegutseb muudest riigiasutustest sõltumatult. Eurosüsteemi keskpangana osaleb Eesti Pank euroala ühtse rahapoliitika kujundamises.

Väljakutsed

 • Riigihankes osalemine ilma HRM4Baltics toodet hankijale näitamata ja hankija vajadustest detaile teadmata
 • Üks registrikood kaks asutust –  riiklikud aruanded on vaja liita kokku ja esitada ühiselt
 • HRM4Baltics kogulahenduse juurutus kahes asutuses üheaegselts
 • Kahe asutuse protsessid ühtlustamine
 • Töötasude väljamaksed läbi MAAG liidese, mitte standardse maksefailiga

Lahendus

 • HRM4Baltics Extended pakett
 • X-tee teenused:  TÖR, Tervisekassa
 • Liides MAAG maksetelahendusega
 • Liides Finantsinspektsiooni siseveebiga
 • Liides SAP-iga

Tulemus

 • Automatiseeritud palga-, tööajatabelite- ja personaliandmete haldus
 • Kõik funktsionaalsused ühes tootes, puudub vajadus andmete topelt sisestuseks
 • Kasutusel on kogu iseteenindusportaalifunktsionaalsus – puhkuseavaldused, erinevad kuluaruanded, sündmuste-ja lähetuste taotlused, lähetuse kuluaruanded, isiklike andmete muutmise taotlused
 • Automaatne liides MAAG maksete lahendusega
 • Automaatne liides SAP-iga

Kategooriad

Finants ja kindlustus 201 - 500 inimesed Lõpetatud

Kui uue tarkvara juurutamisel satuvad nii ettevõtte kui juurutuspartneri poolelt kokku konstruktiivsed inimesed, on see võimalik isegi plaanitust kiiremini ära teha, kinnitab Eesti Panga finantsosakonna juhataja Helen Riitsaar.

Helen Riitsaar | Eesti Pank Finantsosakonna juhataja

Järgmine kliendilugu

Kodumaja