Limestone Factories of Estonia

Ka mäetööstus digitaliseerub ja vajab nutikaid lahendusi

Eesti üks vanimaid kaevanduse ettevõtteid on viimastel aastatel investeerinud digitaliseerimisse sh ERP ja HRM lahendustesse.

Limestone Factories of Estonia tegeleb looduskivi töötlemisega ning on üks vanimaid kivi kaevandajaid ning töötlejaid Eestis. Ettevõtte eelkäijaks on Paekivitoodete Tehas OÜ. Ettevõtte tehas asub Saaremaal, peakontor ning müügisalong Tallinnas. Viiamstel aastatel on uuendatud nii oma ERP kui ka HRM lahendusi.

Väljakutsed

 • Mitmete personaliandmete haldamise vajadus (sh koolitused ja tervisekontrollid)
 • Vahetustega töötavate töötajate graafiku haldamise vajadus
 • Palju erinevaid lisatasude arvestusi, sh ka protsendi alusel töötaja palgast tulenevalt
 • Aruandluse vajadus töötasude ja tootmise võrdluses

Lahendus

ERP lahdnusena kasutab ettevõte Dynamics 365 Business Central majandustarkvara, kuhu on lisatud HRM4Baltics moodul.

 • HRM4Baltics Extended pakett
 • X-tee teenused: Töötukassa ja TÖR

Tulemus

 • Automatiseeritud palgaarvestus ja lisatasude arvestus
 • Kogu palga/personali ja finantsinfo ühes lahenduses, sh võimalik kasutada ühest moodulist andmeid teises moodulis (nt palgaarvestuse aluseks tootmise andmeid)
 • Palgaanalüüside kasutamise võimalus, mis võimaldab kuvada andmeid erinevatelt palgakontodelt ning seeläbi genereerida mitmeid aruandeid
 • Automaatne liides riigiga – töösuhte ja töövõimetuslehtede info vahetamine riigiga otse HRM4Baltics lahendusest
 • Töötundide registreerimine samas lahenduses palgaarvestusega

Kategooriad

Tootmine 51 - 100 inimesed Lõpetatud

Järgmine kliendilugu

Nordic Milk OÜ | Farmi Piimatööstus