Võimalusterohke HRM4Baltics – tere tulemast! Kõik personalist palgani

Human Resources Management (HRM) ehk inimressursside juhtimine on iga ettevõtte alustala. Selle keskmeks on loomulikult hästi väljatöötatud personalistrateegia, aga sama olulised on kindlasti ka tööriistad, mis aitaks kõiki valdkonna protsesse hallata.

Autor:Merilin Aug, BCS Itera talendijuht

Allikas:Äri-IT Kevad 2023

2023. aasta toob HRM lahenduste maastikule uue ja kauaoodatud HRM4Baltics toote. See on Microsoft Business Centrali majandustarkvara platvormil ja asendab Palk365 ja Personal365 lahendused, olles sisukam ning laiahaardelisem kui kunagi varem. Paljud ettevõtted kasutavad edukalt Palk365 lahendust liidestatuna ka mõne teise ERP (majandustarkvara) lahendusega Business Centrali asemel.

Baltikumi palgalahendus ja personalilahendust, mis kataks lisaks kohalikule Eesti turule ka teiste Balti riikide vajadused, on ammu oodatud. Nüüd, selle aasta teises pooles saab ootamine läbi. Ehkki Eestit, Lätit ja Leedut kutsutakse kokku Baltimaadeks ja kolmel riigil on palju ühist, on igaühel neist siiski kultuurilised erinevused, rääkimata seadusandlikest lahknevustest.

HRM4Balticsi lahendust saab kasutada kõigis kolmes Balti riigis. Kaetud on palgaarvestus, laialdased personaliarvestuse vajadused ning liidesed iga riigi maksuametiga. Seega, kui ettevõte tegutseb lisaks Eestile näiteks Lätis või Leedus, saab ühes lahenduses kõikide töötajate palgad lihtsa vaevaga ära arvestada.

Olgu öeldud, et lahendus sobib kasutamiseks ka ainult ühes riigis korraga.

BI ÄRIANALÜÜS ANNAB ARUANDLUSELE SÄRTSU JUURDE

Samamoodi on pikisilmi oodatud Microsoft Power BI ärianalüütika võimaluste lisamist HRMi tootesse. Aasta esimeses pooles ongi võimalik BI analüütikaga palgalahenduses asuda ägedalt ja sisukalt andmeid analüüsima.

Power BI abil saab kergelt kuvada näiteks keskmise palga andmeid, samas seda, palju on ettevõttesse töötajad juurde tulnud või kuidas koormus jaotub.

TÖÖTAJATE VÄRBAMISEST KUNI NENDE ETTEVÕTTEST LAHKUMISENI

Töötaja elutsükkel ettevõttes saab alguse värbamisest. Tihti kaasnevad sellega vestlused, paljude kandidaatide vahel valimine, mitu vooru, kodutööd jne. Lisaks räägivad uue kolleegi palkamise juures vahel kaasa eri tasandi töötajad. Kõik need protsessid on hea firmakultuuriga ettevõttes hallatud konkreetse mustri järgi, kuid alatasa jääb puudu toetavast lahendusest, kus seda teha.

Värbamismoodul on ka uus tegija HRM4Balticsi toote juures. Mooduli abil saab sorteerida kandidaate, pidada vestlusi küsimustike abil ning teha intervjuu jooksul märkmeid. Samuti saab määrata, millised inimesed ettevõtte seest peaksid protsessis osalema ja millises etapis neid on vaja. Igaüks, kes on määratud värbamisprotsessis osalema, saab anda kandidaatidele oma hinnangu ja kommentaari nii, et info on näiteks personalijuhile ühest kohast kättesaadav.

Kui inimene on juba tööle võetud, on selles lahenduses tema tööle vormistamine tunduvalt lihtsam kui nullist andmeid sisestada. Lisaks on võimalik määrata tööleasumisega seotud tegevused ja töösuhte lõppemisel täita töökohalt lahkumisega seotud kava.

(ARENGU)VESTLUSTE HALDUS

Ajad, mil töötaja sai ainult kord või heal juhul kaks korda aastas juhiga koos maha istuda ja arutada, kuidas vahepeal on läinud ja millised on eesmärgid, on möödas. Nüüd on klassikalisele arenguvestlusele lisandunud vahekokkuvõtte tegemise ja mõnikord ka igakuine silmast silma vestlus jne. See, milliseid arutelusid ja mis ajaintervalliga peetakse, on küll iga ettevõtte enda otsustada, ent üldjuhul ei ole neid kunagi liiga palju.

HRM4Balticsi lahenduses on mugav vestluste kohta jälg maha jätta, et käia neid aeg-ajalt meelde tuletamas või täiendamas. Arenguvestluste moodulis saab koostada nii fikseeritud küsimustikke (nt luua kogu ettevõtte peale üks konkreetne arengu vestluse põhi) kui ka teha vabas vormis märkmeid.

Vestluste moodulit võib soovi korral kasutada veel näiteks töötajate rahulolu-uuringute jaoks või katseaja lõpuga seotud teemade puhul.

KOOLITUSPLAANIST TEOSTUSENI

Personal365 lahendus võimaldas tekitada koolituskaardi juhul, kui koolitus oli plaanis tulevikus või juba läbitud. HRM4Balticsi platvormil saab lisaks luua aasta peale koolitusplaani koos eeldatava eelarve ja osalejatega. Koolitusplaan käib käsikäes arenguvestlustega – kui töötaja avaldab vestluse käigus soovi osaleda mingil koolitusel, saab selle kohe koolitusplaani lisada.

Koolitusplaani, ajatabeli või puhkuseavalduse võib seal kinnitusringile saata ning kui plaanist saab juba päris koolitus, on võimalik luua koolituse kaart.

HRM4BALTICSI KOLM PAKETTI 

HRM4Balticsi lahendus koosneb kolmest paketist: Basic, Extended ja Premium. Basic-lahenduses on kaetud peamised palga- ja personaliarvestuse tegevused. Extended-pakett lisab eelnevale personaliarvestuse funktsionaalsust, sh x-tee lahenduste kasutamise võimaluse. Extended-paketiga saab klient kasutusele võtta BI analüütika ning Läti/Leedu palgaarvestuse. Premium-paketiga lisatakse lahendusele värbamise, arenguvestluste ja on-offboarding’u funktsionaalsused.

Täpsem info HRM4Balticsi kohta jõuab klientide ja huvilisteni selle aasta jooksul. Hoia silma peal meie kodulehel www.itera.ee! Nagu üks hea toode ikka, ei saa see kunagi päriselt valmis, sest alati tuleb veel häid mõtteid, mida võiks juurde lisada. Samas annab see ka kindluse, et võimalikult paljud äriprotsessid on ühes lahenduses kaetud.

Jaga artiklit

Loe edasi

Järgmine artikkel

Millist töötajate iseteenindusportaali valida?